Save the date - 18/10/2019

Am Kader vum Erasmus+ "HelpMen - Health Literacy Progress for Men in Europe" organiséieren mir een "Conference Lunch" hei zu Lëtzebuerg. Eise Beitrag huet sech mam Thema "Krise als Chance - Was hat Krisenberatung mit Gesundheitskompetenz zu tun?" befaasst a gëtt wärend dësem Meeting virgestallt. Dofir notéiert Iech elo schonn den 18 Oktober 2019 vun 12:00 bis 14:00 am Centre Culturel zu Bouneweg. Mir géinge eis iwwert eng reeg Bedeelegung an op een informativen Austausch freeën.

http://help-men.eu/

Back to top