OFSCHLOSSKONFERENZ - II. Progammphas - Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung (MadaK)

Mir invitéieren Iech e Mëttwoch, de 05. Mee 2021 vun 8.30 bis 12.00 Auer (resp. 16.00 Auer)  ganz häerzlech op eis Konferenz zum Ofschloss vun der zweeter Programmphas "Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung - Les hommes dans l'éducation non formelle des enfants - Männer in der non-formalen Bildung von Kindern in Luxemburg".

Weider Informatioune fannt dir hei...

D’Konferenz gëtt am Sënn vum modifizéierte Jugendgesetz als Formation Continue (3 St. resp. 6 St.) unerkannt (Validation no. 2021_03_ANB_028).

 

Back to top