Männer an der Kannerbetreiung 2017

Och am Joer 2017 bidde mir an Zesummenaarbecht mat der Entente des Foyers de Jours asbl véiermol e moderéierte kollegialen Echange fir Männer, déi an der Kannerbetreiung schaffen.

Fir Aschreiwung a weider Informatiounen:

www.efj-formation.lu/de/training/view/trainingId/1220

Back to top