Jungen fördern in der Schule!

Organiséiert an Zesummenaarbecht mam Service Enseignement vun der Gemeng Lëtzebuerg an dem IFEN bidde mir iech eng intressant Formatioun iwwer dräi Deeg beim Dr. Reinhard WINTER un.

Fir weider Informatiounen...

Back to top