20.11.2017: Kampfesspiele® - Schnupperdag mam Josef Riederle - Institut Kraftprotz®

Am Kader vun eiser Offer "Ech kämpfe fair! - Gewaltpräventioun mat Jongen" freeë mir eis Iech an Zesummenaarbecht mat der Entente des Foyers de Jours (EFJ) op e Schnupperdag mam Här Josef Riederle, dem Begrënner vu Kampfesspiele kënnen anzelueden. Fir Aschreiwung an all weider Informatiounen:

http://www.efj-formation.lu/fr/training/view/trainingId/1295

Back to top