Save the date - 18/10/2019

Am Kader vum Erasmus+ "HelpMen - Health Literacy Progress for Men in Europe" organiséieren mir een "Conference Lunch" hei zu Lëtzebuerg. Eise Beitrag huet sech mam Thema "Krise als Chance - Was hat Krisenberatung mit Gesundheitskompetenz zu tun?" befaasst a gëtt wärend dësem Meeting virgestallt. Dofir notéiert Iech elo schonn den 18 Oktober 2019 vun 12:00 bis 14:00 am Centre Culturel zu Bouneweg. Mir géinge eis iwwert eng reeg Bedeelegung an op een informativen Austausch freeën.

http://help-men.eu/

MadaK

"Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung - Les hommes dans l'éducation non formelle des enfants - Männer in der non-formalen Bildung von Kindern in Luxemburg"

Hei fannt dir de Programm...

Männer an der Kannerbetreiung 2019

Och am Joer 2019 bidde mir an Zesummenaarbecht mat der FEDAS (Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg a.s.b.l) véiermol e moderéierte kollegialen Echange fir Männer, déi an der Kannerbetreiung schaffen.

Fir Aschreiwung a weider Informatiounen:

https://www.fedas-formation.lu/formation/FC%201986/manner-an-der-kannerbetreiung

Let's talk about sex... Sexualpädagogesch Jongenaarbecht

Geht es um Sex, sind Jungen bei der Sache! Sexualität ist für viele Jungen ein heißes und attraktives Thema. Gleichzeitig gilt noch immer, dass - trotz medialer Bilder- und Informationsflut - intime und sexuelle Fragen selten mit den Eltern, in der Gleichaltrigen-gruppe oder mit dem besten Freund besprochen werden. Häufig müssen Jungen Fragen der Sexualität, Liebe und Partnerschaft mit sich selbst ausmachen.

Hier setzt unser sexualpädagogische Angebot für Jungen Let’s talk about sex… an.

Back to top