archives

Rekrutement: responsable de service

 
ℹ️ infoMann sicht DECH:
Aufgaben:
🔹 Entwécklung a Koordinatioun vun den Activitéiten vum Service
🔹 Berodung a Ëennerstëtzung vu Männer an allen Liewenssituatioune
🔹 Supervisioun vun den administrativen a financiellen Aufgaben
🔹 Netzwierk- an Öffentlechkeetsaarbescht
D’Aarbechtsgebitt vun infoMann ass spannend, Kreativitéit ass erwënscht. 🎉
D'Kandidature sinn eran ze reeche bis den 20.12.2022 un d'Directioun vun der Fondation Pro Familia.
 
Back to top